• 0 Product(en)
    Totaal € 0,00

    • 0 Product(en)

      € 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemeen
De online RVB Clubshop is een service van MijnClubshop.nl (verder: MijnClubshop), specifiek ingericht voor Roeivereniging Barendrecht. MijnClubshop is een handelsnaam van Sportbelangen BV te Zwijndrecht. Deze Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Levering
MijnClubshop streeft ernaar om bestellingen gemiddeld binnen 3 weken na ontvangst van de volledige betaling te leveren. Hiertoe is MijnClubshop echter niet verplicht. Levering vindt plaats in het clubhuis van de club of het door de klant opgegeven adres in Nederland. MijnClubshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verantwoordelijkheid van de club of de vervoerder. Bij vragen of klachten doen we wel ons best om deze helpen te beantwoorden en op te lossen.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Ruilen of retourneren 
Alle producten die worden voorzien van het logo van de club zijn als zodanig gepersonaliseerd. Voor gepersonaliseerde producten geldt dat deze niet kunnen worden geruild of geretourneerd. Alleen producten met een productiefout kunnen na expliciete goedkeuring door MijnClubshop worden geretourneerd. Hiertoe dient de klant binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling een melding te doen bij MijnClubshop. Het product dient ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor niet-gepersonaliseerde producten geldt de wettelijke zichttermijn van 7 dagen. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van de klant; tenzij MijnClubshop deze kosten uit coulance geheel of gedeeltelijk voor haar rekening neemt.

Privacy van persoonlijke gegevens 
Indien u een bestelling plaatst bij MijnClubshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. MijnClubshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

Garantie
De garantie op geleverde producten is overeenkomstig de garantie van de betreffende fabrikant(en) van de producten. Dit kan per product verschillen. Alle reclamaties worden naar redelijkheid en billijkheid opgelost.  

Overmacht
MijnClubshop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant (gedeeltelijk) op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De klant krijgt hierover schriftelijk bericht en het aanschafbedrag wordt teruggestort; MijnClubshop is niet gehouden tot enige schadevergoeding boven het aanschafbedrag.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden primair tussen klant en MijnClubshop opgelost en secundair door tussenkomst van het Bestuur van Roeivereniging Barendrecht. In uiterste gevallen worden geschillen uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter in Rotterdam.


(Algemene Voorwaarden RVB Clubshop - versie 2014-1)